15. veebruar on rahvusvaheline vähihaigete laste päev

Maailma Tervishoiuorganisatsioon (WHO) kuulutas 2018. aastal välja, et võtab pikemaajalisemaks eesmärgiks lahendada maailmas valitsev ebavõrdsus laste elulemuse osas. Selleks on lubanud WHO tagada paremad võimalused haiguste õigeaegseks diagnoosimiseks ning parandada raviks vajalike ravimite ja tehnika kättesaadavust, mille tulemusena peaks vähihaigete laste elulemus aastaks 2030 kõikjal maailmas olema vähemalt 60%.

Kuldne lint on 15. veebruaril rahvusvahelise vähihaigete laste päeva sümbolina kasutusel 2002. aastast alates kogu maailmas, sümboliseerides toetust ja solidaarsust lapseea vähi vastasele võitlusele.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit pakub tuge ja raviks vajalikku rahalist tuge vähki põdevatele lastele ja nende peredele. Lähemat infot vähihaigete laste ravi ja ravile kaasaaitavaid tegevuste kohta leiab nende kodulehelt www.vahilapsed.ee.

Go to top