COVID-19 info

Tõkestamaks COVID-19 levikut ning kaitsmaks oma patsientide ja haiglatöötajate tervist, palume lähtuda järgnevatest juhistest. COVID viiruse ulatuslikust levikust tulenevalt võib haigla muuta töökorraldust igapäevaselt. Palume mõistvat suhtumist!

Üldine

 • Maski kandmine on haiglaruumides kohustuslik!

Haigena jää koju!

 • Kui Sul on viirushaigusele iseloomulikke tunnuseid (kurguvalu, köha, nohu, palavik), ära tule plaanilisele vastuvõtule.
 • Teavita haigestumisest, helistades 666 1900 või kirjutades rasedus@itk.ee. Võta uuesti ühendust, kui oled tervenenud – aitame leida uue vastuvõtuaja.
 • Haigestumisest anna esimesel võimalusel teada ka oma perearstile või helista juhiste saamiseks perearsti nõuandeliinile 1220.

UUS! Vastuvõtule tulemine

 • Arsti ja/või ämmaemanda vastuvõtule tulles palume desinfitseerida käed, anname kasutamiseks ühekordse kaitsemaski, mida tuleb kanda kogu haiglaruumides viibimise ajal.
 • Palun tule vastuvõtule ilma laste ja kaaslaseta.
 • I trimestri ja loote anatoomia ultraheliuuringutele on lubatud kaasa võtta üks tugiisik, selleks esitab tugiisik vastuvõtule saabudes isikut tõendava dokumendi koos digitõendiga, mis kinnitab COVID-19 vastu vaktsineeritust või COVID-19 läbipõdemist (kuni 3 kuud haigestumisest).
 • Ära tule lastega uuringule.

Analüüside andmine

 • Uriiniproov tuleb viia C-korpuse kabinetti RC0247 (II korrus, E–R kuni kl 16.00).
 • Vereproovi andmine toimub ITK verevõtu kabinettides tööpäeviti:
  • Keskhaigla polikliinikus (Ravi 18, C-korpus, kab RC0247) kl 7.30–16.00
  • Magdaleena polikliinikus (Pärnu mnt 104, kab MC0251, MC0251a) kl 7.30–16.00
  • Tõnismäe polikliinikus (Hariduse 6, kab TP0119, TP0116) kl 7.30–15.30
 • Lisainfo proovide võtmise kohta.

UUS! Perekool

UUS! Sünnitus

 • Patsientide ja kliiniku personali ohutuse tagamiseks teeme:
  • sünnitusel viibivatele tugiisikutele (pereliikmed) tasuta COVID-19 antigeeni kiirtesti. Positiivse kiirtesti tulemuse korral peab tugiisik lahkuma haiglast, jääma eneseisolatsiooni ning võtma ühendust perearstiga.
  • sünnitajale  SARS-CoV-2 PCR-kiirtesti. Kuni testi vastuseni peab sünnitaja kandma maski. Sünnitaja positiivse testi tulemuse korral peab tugiisik lahkuma haiglast.
 • Negatiivse testi tulemuse korral sünnitaja palatis maski kandma ei pea.
 • Sünnituse juurde on lubatud üks tugiisik, kes täidab tervisedeklaratsiooni, või tugiisiku asemel üks sünnitoetaja.
 • Sünnitoetaja on lubatud sünnituse juurde tugiisikuks juhul, kui esitab oma immuunstaatuse kohta digitõenditäidab tervisedeklaratsiooni ja teeb tasulise SARS-CoV-2 PCR-testi. Testi hind on 80 eurot. PCR-test on kohustuslik, kuna sünnitoetaja on vahetus kontaktis sünnitajaga ning oma tööülesannete tõttu puutub vahetult kokku haigla personali ning teiste klientidega haigla väliselt.
 • Isikukaitsevahendi (maski või respiraatori) kandmine on kohustuslik haigla personaliga kokku puutudes ja haigla üldruumides. Isikukaitsevahendite mittekorrektse kasutamise korral on haigla personalil õigus tugiisikut sünnitusele/perepalatisse mitte lubada.
 • Vahepealsel ajal ei ole lubatud tugiisikul või sünnitoetajal haiglast lahkuda.
 • Operatsioonituppa keisrilõike juurde tugiisikut ei lubata. Keisrilõike järel kohtub tugiisik lapsega sünnitustoas. Sünnitusjärgsesse intensiivravipalatisse lubame tugiisiku 15 minutiks, mille järel tuleb tal haiglast lahkuda.

UUS! Perepalatid

 • Perepalatisse on lubatud negatiivse COVID-19 kiirtesti korral COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud tugiisikud.
  • Sünnitusele tulles tehtud negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtest kehtib 48 tundi.
   • 48 tunni möödumisel on vajalik perepalatis viibimiseks teha tasuline kordustestimine. Kiirmeetodil SARS-CoV-2 PCR-kordustesti maksumus tugiisikule on 40 eurot.
  • Ei testita viimase 3 kuu jooksul COVID-19 läbipõdenud tugiisikuid kehtiva digitõendi (kuni 3 kuud haigestumisest) esitamisel.
  • Vaktsineerimata tugiisikuid perepalatitesse ei lubata.
 • Osakonna ämmaemandale tuleb esitada:
  • kehtiv digitõend (QR-kood), mis kinnitab COVID-19 vastu vaktsineeritust või COVID-19 läbipõdemist(kuni 3 kuud haigestumisest).
  • perepalatisse hiljem saabunud või vahepeal haiglast lahkunud ja siis naasnud tugiisikul tuleb esitada eespool nimetatud tõendid valvetoa ämmaemandale ning teha tasuline SARS-CoV-2 PCR-kiirtest. Testi maksumus tugiisikule on 40 eurot.
 • Pikemal haiglas viibimisel on vajalik tugiisiku kordustestimine igal 4. haiglapäeval. Kordustesti maksumus tugiisikule on 40 eurot.
 • COVID-i läbipõdemine tähendab, et digiloos on olemas haigestumise kohta arsti sissekanne ja positiivsest testist on möödas vähemalt 10 päeva (isik ei ole enam nakkusohtlik) ning COVID-19 haiguse läbipõdemisest ei ole möödas rohkem kui 3 kuud.
 • Perepalatist enne sünnitaja väljakirjutamist lahkunud tugiisikut tagasi haiglasse ei lubata.
  • Kokkuleppel personaliga lubatakse tugiisikul kuni 10 minutiks lahkuda haiglahoonest auto ümberparkimiseks, asjade vastuvõtmiseks/üleandmiseks jt lühiajalisteks isiklikeks toiminguteks.

UUS! Neonatoloogia pereintensiiv

 • Isad on pereintensiivi lubatud raviarsti otsusel, selleks tuleb eelnevalt esitada digitõend, mis kinnitab COVID-19 vastu vaktsineeritust või COVID-19 läbipõdemist (kuni 3 kuud haigestumisest).
 • Neonatoloogia intensiivi on lubatud kõik isad.
  • Kohustuslik on SARS-CoV-2 PCR-test. Test on kohustuslik ka vaktsineeritud isadele.
 • Pereintensiivist üleviimisel perepalatisse kehtivad eespool toodud perepalati kasutamise tingimused.

Külastamine

 • Ei ole Naistekliinikus lubatud!

Pakkide saatmine

 • Pakkide saatmine on lubatud lähedasele, kes viibib haiglas kauem kui 2 päeva. Tuua võib isiklikke asju (prillid, laadija, raamat, pliiats, hügieenitarbed, aluspesu, sokid jms), väikses koguses pakendatud suupisteid ja jooke (nt mahla kuni üks liiter). Palume mitte tuua riknevaid toiduaineid ega lilli.
 • Pakkidele märkida patsiendi ees- ja perekonnanimi ning osakond – nii jõuab pakk kiiresti õige inimeseni.
 • Pakid on võimalik anda E–N kl 16.00–18.00 naistekliiniku (Ravi tn 18, B-korpus) 0-korruse fuajees personali kätte. Reedel toimub pakkide üleandmine sünnitajate vastuvõtus kl 16.00–18.00 ja pühapäeval kl 11.00–13.00.

Hoiame üksteist ja püsime terved!

Go to top