Neonatoloogia osakond on loodud meie sünnitusmaja juurde keerulise sünnilooga ja enneaegselt sündinud vastsündinute raviks ja hoolduseks.

Meditsiinilist jälgimist või ravi vajavad vastsündinud saabuvad osakonda esimestel sünnijärgsetel tundidel ja päevadel. Meie lastearstid ja -õed püüavad sellel ajal erihoolt vajavatele vastsündinutele luua pehmed hooldus-, ravi- ja kasvutingimused.

Enneaegsete beebide parima kasvu ja tervisearengu toetamiseks avasime 2010. aastal Baltimaade esimese emapiimapanga. Neonatoloogia õed viivad läbi ka uuringuid meie haiglas sündinud lastele.

Meie osakonnas töötab 9 lastearsti, 44 neonatoloogia lasteõde ja ämmaemadat ja 6 hooldajat.

Haiglaravi vastsündinutele

Neonatoloogia osakonnas on 14 voodikohta (intensiivravi ja neonatoloogia voodid).
Tagamaks haigetele ja enneaegsetele vastsündinutele parimad jälgimise ja ravi tingimused, on osakonnas kasutusel kaasaegsed kuvöösid (inkubaatorid), monitorid ja hingamisaparaadid.

Väga väikeste enneaegsete vastsündinute kaasaegse intensiivravi võtmesõnadeks on lapse individuaalsusest lähtuv intensiivravi, üleminek agressiivselt intensiivravilt pehmele intensiivravile.

Eriline hoolitsus

Neonatoloogia osakonna patsiendid vajavad erilist õrnust ja hoolt. Meie lasteõed on läbinud vastsündinu arengut toetava individualiseeritud ravi-ja hindamisprogrammi (NIDCAP), mis kindlustab vastsündinule suurema toetuse. Samuti hoolitseme selle eest, et erihoolt vajavate laste hooldus ja meditsiiniliste protseduuride läbiviimine oleks võimalikult mugav.

Ema ja lapse kontakt

Lapsevanematel on võimalus oma enneaegset vastsündinut külastada igal ajahetkel. Vastsündinute intensiivravipalati õde toetab ema, õpetades teda oma last jälgima, hooldama ja sondiga toitma.
Tänu õdede oskuslikule tööle ning spetsiaalse aparatuuri olemasolule on meie haiglas võimalik jätta vaid jälgimist vajavad lapsed ema juurde palatisse. Intensiivravil viibinud lapsed viiakse ema juurde sünnitusjärgsesse palatisse niipea kui lapse ja ema seisund seda võimaldab.

Keskhaigla Sünnitusmaja neonatoloogia osakond teeb koostööd Tallinna Lastehaiglaga.

Go to top