Enneaegne sünnitus

Üks tõsisemaid rasedusaegseid komplikatsioone on sünnitus enne 34. rasedusnädalat. NEO

Enneaegseks sünnituseks nimetatakse regulaarsete emaka kokkutõmmete teket enne raseduse 37. nädalat koos samaaegsete muutustega emakakaelas (emakakael hakkab avanema). Kaasneda võib lootevee enneaegne puhkemine.

Raseduse algul on enneaegset sünnitust peaaegu võimatu ette ennustada. Riskiteguriteks on varasem enneaegne sünnitus või loote surm, ema kroonilised haigused, mitmikrasedus, loote väärareng, rasedusaegsed verejooksud, tupe või emakakaela põletikud, enneaegne lootevee puhkemine, halvad sotsiaalsed olud.

22.–28. rasedusnädalal (5.–7. raseduskuul) sündinud lapsed moodustavad kõigist elussündidest 0,4 %, nende laste sünnikaal on 500–1000 g. 29.–32. rasedusnädalal (7.–8. raseduskuul) sünnib 9,3 % kõigist lastest, sünnikaalud on vahemikus  1000–2500 g. Umbes 80 % kõigist enneaegsetest vastsündinutest  on sündinud 32.–36.rasedusnädalal. Kuni veerand enneaegsetest lastest sünnitatakse enne 37. nädalat meditsiinilistel põhjustel ehk  kui ema või loote tervis on ohus.

Enneaegse lapse sünd on suur mure tema vanematele. Lapse ravi võib osutuda väga keerukaks ja pikaajaliseks, nii majanduslikult kui psühholoogiliselt kurnavaks. Enneaegsetel esineb mitmeid tõsiseid terviseprobleeme, mistõttu nad vajavad spetsiaalset jälgimist ja ravi. Võimaluse korral koondatakse ähvardava enneaegse sünnitusega emad kõrgema etapi haiglatesse (Tallinn, Tartu). Üsasisene transport on lapsele ohutum. Vastsündinute intensiivravi tulem ehk laste elulemus ja edasine elukvaliteeton parim kõrgeima tasemega ja suurima patsientide arvuga keskustes, kus on olemas nii vajalik meeskond kui tehniline baas ning kuhu koos patsientidega koondub ka vajalik ravikogemus.

Keskhaigla sünnitusmaja enneaegsete keskus

Üle poole Eesti väga enneaegseid lapsi sünnib Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) sünnitusosakonnas, kuhu traditsiooniliselt suunatakse kõik erakorralised ja probleemsed sünnitajad Põhja- ja Lääne-Eestist.

ITK on oma vastsündinute 8-kohalisse intensiivravipalatisse ja ravikvaliteeti viimase kümne aasta jooksul palju panustanud. Vastsündinute intensiivravi arendamist oma haiglas alustasime kaksteist aastat tagasi, sest nägime, et väga väikeste enneaegsete laste seisund halvenes vahetu sünnijärgse transportimise tõttu. Väga väikeste vastsündinute ravi peaeesmärk on viia miinimumini lapse edaspidist tervist ja arengut mõjutav vastsündinuea haigestumine, seda eeskätt väga enneaegsele lapsele spetsiifiliste haiguste nagu BPD (krooniline kopsuhaigus), ajuvatsakestesisene verejooks (IVH), tsüstiline periventrikulaarne leukomalaatsia (aju valgeaine tsüstiline kahjustus – PVL), enneaegsete retinopaatia ( enneaegsusest tingitud silmahaigus – ROP) ja nekrotiseeriv enterokoliit (põletikuline soolehaigus – NEK) osas, ning vältida tõsiste tüsistuste teket ja surma. Esimestel elutundidel ja -päevadel omab vastsündinutele rakendatud vähem agressiivne ravitaktika olulist seost laste suremuse ja vastsundinu ea haigestumuse vähenemisega ning sellel on positiivne mõju laste hilisemale tervisele ja arengule.

Tulemuste paranemisele on kaasa aidanud 2010. aastal loodud ainus emapiimapank Eestis, mis vahendab doonorpiima vastsündinutele, kes seda vajavad. Doonorrinnapiima saavad sügavalt enneaegsed lapsed seni kuni lapse oma ema rinnapiima kogus on piisav.

Rakendame oma haiglas maksimaalselt pehmet ja säästvat intensiivravi meil sündinud enneaegsetele lastele ja selle tulemusel on suurenenud väga väikeste vastsündinute arv, kes olid esmase haiglaravi lõpul elus ning kes haiglaravi jooksul ei põdenud enneaegse lapse arengut mõjutavaid vastsündinuea haigusi.

NEO3Lisalugemist:
Artikkel: Väga enneaegsete vastsündinute ravitulem Eestis
Artikkel: Väga enneaegsete vastsündinute varajaste hingamishäirete ravitaktika kolme perioodi võrdluses Ida-Tallinna Keskhaiglas
Uuring: Enneaegsete vastsündinute ravikvaliteeti Eestis tuleb parandada

Enneaegselt alanud sünnitegevuse pidurdamine  on lapse tervise ja ellujäämise seisukohast väga oluline. Kasutusel on kaasaegsed tõenduspõhised ravivõtted – võimalusel raseduse pikendamine ravimitega, sünnieelne glükokortikoidravi loote kopsude ettevalmistuseks, neuroprotsektsioon loote/lapse ebaküpse aju kaitseks ja põletikuvastane ravi.

Ähvardavale enneaegsele sünnitusele viitavate tunnuste olemasolul võtke ühendust oma ämmaemanda või naistearstiga. Kontrolliks võib pöörduda meie sünnitusmaja erakorralissse vastuvõttu.

Go to top