Neonatologian osasto on perustettu synnytysosastomme yhteyteen niiden vastasyntyneiden hoitoa ja hoivaa varten, joiden synnytys on ollut poikkeuksellinen tai jotka ovat syntyneet keskosina.

Lääketieteellistä seurantaa tai hoitoa tarvitsevat vastasyntyneet tulevat osastolle ensimmäisinä synnytystä seuraavina tunteina tai päivinä. Meidän lastenlääkärimme ja -sairaanhoitajamme pyrkivät tuolloin luomaan erikoishoivaa tarvitseville vastasyntyneille pehmeät hoiva-, hoito- ja kasvuolosuhteet.

Keskoslasten parhaan mahdollisen kasvun ja terveydellisen kehityksen tukemiseksi avasimme vuonna 2010 Baltian maiden ensimmäisen äidinmaitopankin. Neonatologian hoitajat suorittavat myös tutkimuksia meidän sairaalassamme syntyneille lapsille.

Osastollamme työskentelee yhdeksän lastenlääkäriä, 24 neonatologiahoitajaa ja viisi perushoitajaa.

Sairaalahoitoa vastasyntyneille

Neonatologian osastolla on 14 vuodepaikkaa (tehohoidon ja neonatologian vuodepaikat).
Sairaiden ja keskosten parhaan mahdollisen seurannan ja hoidon olosuhteiden varmistamiseksi osastolla on käytössä nykyaikaiset keskoskaapit (inkubaattorit), monitorit ja hengityslaitteet.

Hyvin pienten keskosten nykyaikaisen tehohoidon avainsanoja ovat lapsen yksilöllisyydestä lähtevä tehohoito ja siirtyminen aggressiivisesta tehohoidosta pehmeään tehohoitoon.

Erityistä huolenpitoa

Neonatologian osaston potilaat tarvitsevat erityistä hellyyttä ja huolenpitoa. Meidän lastensairaanhoitajamme ovat suorittaneet vastasyntyneen kehitystä tukevan yksilöllistetyn hoito- ja arvioimisohjelman (NIDCAP), joka varmistaa vastasyntyneelle suuremman tuen. Samoin huolehdimme siitä, että erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten hoito ja lääketieteellisten hoitotoimenpiteiden suoritus olisivat mahdollisimman mukavia.

Äidin ja lapsen kontakti

Lapsenvanhemmilla on mahdollisuus käydä vastasyntyneensä luona koska tahansa. Vastasyntyneiden teho-osaston hoitaja tukee äitiä ja opettaa tätä tarkkailemaan, hoitamaan ja syöttämään letkulla.
Hoitajien taitavan työn ja erikoislaitteiden ansiosta sairaalassamme on mahdollista jättää ainoastaan seurantaa tarvitsevat lapset äidin luo potilashuoneeseen. Tehohoidossa olleet lapset viedään äidin luo synnytyksen jälkeiseen potilashuoneeseen niin pian kuin lapsen ja äidin tila sen mahdollistaa.

Keskussairaalan synnytysosasto tekee yhteistyötä Tallinnan lastensairaalan kanssa.

Go to top