Tutkimukset vastasyntyneille

Meidän sairaalassamme syntyneille tehdään vanhempien suostumuksella joitakin tarvittavia tutkimuksia ja rokotuksia. Tarvittaessa opastamme Sinua myös vastasyntyneen hoitoa koskevissa aiheissa.
ematita
Ensimmäisinä elinpäivinä teemme vastasyntyneelle kuulon seulontatutkimuksen eli otoakustisen emission (OAE) mittaamisen. Aikaisella avulla ja asiaan puuttumisella voi vähentää synnynnäisen kuulovamman kielteistä vaikutusta elämänlaatuun. Seulontatutkimus antaa mahdollisuuden löytää ei vain kuurot lapset vaan myös ne lapset, joilla on pienempi kuulovamma.

Mikäli tutkimuksen tulokset eivät ole kunnossa, kuukauden kuluttua pitää tehdä uusintatutkimus. Jos lapsi ei läpäise toistakaan tutkimusta, tulee jatkaa aivorungon herätevastetutkimuksella (ABR). ABR-tutkimus tehdään TÜK:n korvaklinikalla tai korvaklinikalla tai Itä-Tallinnan keskussairaalassa 3. elinkuukaudella.

Terveenä syntyneiden lasten rokotus suoritetaan ensimmäisten elinpäivien aikana tuberkuloosia ja B-hepatiittiä vastaan. Rokotus tehdään vain lapsenvanhempien suostumuksesta.

Tavanomaisesti testaamme vastasyntyneitä myös harvinaisten mutta vaikeiden sairauksien – fenyyliketonurian ja synnynnäisen hypotyreoosin – osalta. Verikokeen ottavat lastensairaanhoitajat ja/tai kätilöt erityiselle testikortille 3.-5. elinpäivänä. Ne lapset, jotka lähtevät sairaalasta kahden ensimmäisen elinpäivän aikana (nuorempina kuin 48 elintuntia), kutsumme synnytysosastolle takaisin analyysiä tekemään.

Testikortit lähetetään SA TÜK:n yhdistelmälaboratorion genetiikkakeskukseen, jossa tehdään analyysit kummankin sairauden suhteen. Jos testin tulos on normaalia heikompi, teemme uusinta-analyysin ensin samasta ja sitten uudesta testikortista.

Tutkimusten tulokset

Normaalien tulosten yhteydessä emme ilmoita lapsen vanhemmille tai omalääkäreille erikseen, mutta lähetämme vastaukset verikokeen ottaneeseen sairaalaan tai synnytysosastolle. Kaikki tulokset ovat olemassa laboratorion arkistossa. Otamme omalääkäriisi yhteyttä vain siinä tapauksessa, että analyysien tulokset eivät ole kunnossa.

Uusinta-analyysi tehdään mikäli:

  • testikortti on epälaatuisesti otettu tai testaaminen ei ole mahdollista

  • ensimmäinen testitulos on normaalia korkeampi

Sellaisessa tapauksessa kutsumme vastasyntyneen uusinta-analyysiin.

Go to top