Perhekoulu

Tiede on järjestänyt tietoa. Viisaus on järjesteltyä elämää.

-Immanuel Kant

Meidän perhekoulumme voimistelutunnit ja luennot auttavat sopeutumaan raskauteen ja synnytykseen sekä synnytystä seuraavaan vaiheeseen. Raskauden alussa suosittelemme tulemaan luennolle Odotusaika ja Terveydellinen ravitsemus. Synnytystä ja synnytyksen jälkeistä aikaa koskevia luentoja suosittelemme kuuntelemaan 22.-23. raskausviikosta alkaen. Luennolle voi tulla yksin tai yhdessä tukihenkilön kanssa (puoliso, vanhempi, sukulainen, ystävä, ystävätär).

Luennoille ja voimistelutunneille voit ilmoittautua puhelinnumerolla 666 1900 tai kotisivulla www.itk.ee/perekool.
Jos et voikaan tulla, peru ilmoittautuminen ajoissa, sillä paikkojen määrä on rajallinen.
Luennot ja voimistelutunnit ovat maksullisia.

 

Odotusaika

Luennolla on puhetta raskauden aikana elimistössä tapahtuvista muutoksista, mahdollisista vaivoista ja niiden lievityksestä. Puhumme mielialan muutoksista, uuden tilanteen vaikutuksesta ja toimeentulosta perhesuhteiden kanssa. Jaamme ravitsemussuosituksia.

Terveellinen ravitsemus

Raskauden aikana ravintoenergian, vitamiinien ja kivennäisaineiden tarve on aikuisen tavallisesta tarpeesta hieman poikkeava. Ravitsemus vaikuttaa sekä sikiön kehitykseen ja kasvuun että myös naisen terveyteen. Luennolla puhutaan painonnoususta raskauden aikana, tarvittavasta päivittäisestä kalorimäärästä, katsauksenomaisesti ravintoaineista, vitamiineista ja kivennäisaineista, elintarviketurvallisuudesta sekä vaivojen lievityksestä raskausajan ravintoon liittyen.

Luonnolliseen synnytykseen valmisteleva voimistelu – keskustelupiiri

Synnytykseen valmistava voimistelu- ja keskustelupiiri luo Sinulle hyvän mahdollisuuden oppia paremmin tuntemaan kehossasi ja sielussasi tapahtuvaa ja käyttämään sisäisiä voimavarojasi synnytyskivuista selviämiseen. Keskustelemme tunnilla odotukseen ja synnytykseen liittyvistä teemoista ja teemme fyysisiä harjoituksia (venytys- ja ojennusharjoitukset, vatsa-, selkä- ja lantiopohjan lihasten harjoitukset, hengitys- ja rentoutumisharjoitukset).

Raskaana olevien jooga – keskustelupiiri

Tunti opettaa rentoutumaan ja ennaltaehkäisee ja lievittää raskauden vaivoja. Joogassa saaduista hengitys- ja liikkumisharjoituksista on apua synnytyksessä. Raskaana olevien jooga-keskustelupiirissä puhumme raskaudesta ja synnytyksestä ja teemme joogaharjoituksia. Joogatunnit sopivat raskauden alusta synnytykseen saakka.

Synnytys

Kätilö antaa katsauksen normaalin synnytyksen kulusta. Esittelemme oma-apukeinoja, jotka mahdollistavat hyvän olon synnytyksen aikana. Näytämme synnytysasennot. Puhumme kätilön toimista synnytyksen aikana ja lapsen seurannasta ensimmäisinä synnytyksen jälkeisinä tunteina.

Synnytyskipujen lievitys

Kätilö kertoo synnytyskipujen erityispiirteistä, syistä ja lievitysmahdollisuuksista. Harjoittelemme hengitystä ja näytämme hierontaa. Lisäksi puhumme veden käytöstä synnytyksessä ja kivunlievitysmahdollisuuksista.

Vedessä synnyttäminen

Käyttöaiheet ja vasta-aiheet. Puhumme vesisynnytyksen eduista äidille ja lapselle. Näytämme elokuvan vesisynnytyksestä.

Aktiivinen synnytys. Synnytyssuunnitelman laatiminen

Aktiivisen synnytyksen luennolla rohkaisemme synnyttäjää osallistumaan omassa kehossa tapahtuvaan, selvitämme oikean hengityksen ja liikkumisen tärkeyttä. Puhumme myös synnytyksen rytmisyydestä ja kivusta. Miksi synnytyssuunnitelma laaditaan ja mitä siihen kirjoitetaan. Aktiivinen synnytys sujuu helpommin kätilön osallistuessa ja siitä voi muodostua yhteistyö, jonka tuloksena on kätilön valmennuksesta seuraava molemminpuolinen luonnollinen suhtautuminen synnytykseen.

Luentosarja ”Aktiiviseen synnytykseen valmistautuminen”

Englantilainen aktiivisen synnytyksen aktivisti Janet Balaskas on sanonut: ”Aktiivinen synnytys ei ole mikään uusi keksintö, se on vain sopiva tapa kuvata normaalia synnytystä ja syntymää sekä tapaa, miten nainen käyttäytyy, kun hän seuraa vaistojaan ja kehon fysiologista logiikkaa”. Aktiivinen synnytys on synnytys, jossa nainen seuraa vaistojaan ja kehon fysiologiaa sekä osallistuu tietoisesti ja aktiivisesti synnytysprosessiin. Aktiivisen synnytyksen ehtona on naisen tahto ja taito kuunnella omaa kehoaan. Erittäin tärkeää on saavuttaa kehon tuntemuksen kautta henkinen ja fyysinen tasapaino, joka helpottaa normaalia synnytysprosessia. Luentojemme tavoitteena on antaa Sinulle enemmän tietoa aktiivisesta synnytyksestä, sen olemuksesta ja Sinun mahdollisuuksistasi valmistautua paremmin tähän upeaan tapahtumaan. Valmennukseen kuuluu kaksi keskustelupiiriä/luentoa ja yksi voimistelu/jooga sekä hengitysharjoituksiin perustuva tunti. Kolmen tapaamisen avulla pyrimme antamaan Sinulle tietoja fysiologisesta synnytysprosessista ja synnytyskipujen olemuksesta sekä opettamaan Sinua käyttämään synnytyksen aikana liikkumista, erilaisia asentoja ja hengitystekniikoita. Ota mukaan mukavat vaatteet, että tuntisit olosi liikunnassa miellyttäväksi.

  1. Aktiivisen synnytyksen olemus (keskustelupiiri – synnytyksen fysiologia)

  2. Synnytyskivut ja niiden kanssa toimeentulo (käytännöllinen ja keskustelupiiri)

  3. Joogavoimistelu (synnytyksessä käytettävät asennot, hengitys)

Tukihenkilölle

Aiheet: synnytyksen vaiheet ja auttaminen eri vaiheissa; tukihenkilön auttamismahdollisuudet ja tarpeet synnytyksen aikana; hierontaliikkeet avautumisvaiheessa. Opettelemme synnytysajan hengitystä ja neuvomme, mihin synnytyksen jälkeisessä vaiheessa tulee kiinnittää huomiota.

Imetys

Luennolla puhumme imetysasennoista ja -tavoista, imetyksen tärkeydestä äidille ja lapselle. Tarkastelemme mahdollisia ongelmia: rintojen ja nännien arkuus, halkeilu, mastiitti eli rintatulehdus. Ravitsemussuositukset imettävälle äidille.

Synnytyksen jälkeinen vaihe

Kätilö kertoo luennolla elimistön muutoksista.
Aiheet: synnytyksestä kuntoutuminen; itsestä huolehtiminen (hygienia); mahdolliset mielialanvaihtelut; sukupuolielämä synnytyksen jälkeen ja ehkäisyvälineet; olo epiduraalipuudutuksen (selkäpistos) tai keisarileikkauksen jälkeen; mahdolliset vaaran tunnukset ongelmien yhteydessä.

Synnytyksen jälkeinen keskustelupiiri

Synnytyksen jälkeinen uusi elämänjärjestely vaatii tottumista ja harjoittelua. Luennolla käsitellään yleisimpiä ongelmia ja kysymyksiä synnytyksen jälkeisessä vaiheessa naisen ja lapsen terveyteen liittyen. Tämän aikana on mahdollisuus kokeilla erilaisia harjoituksia lantionpohjan lihaksiin ja lapsen kaasukipujen lievitykseen. Aiheet riippuvat siitä, mikä kyseisellä hetkellä on ajankohtaista. Käsitellään ennen kaikkea kolmea ensimmäistä synnytystä seuraavaa kuukautta. Tervetulleita ovat kaikki naiset vastasyntyneiden kanssa. Ota lapselle peite tai lakana mukaan.

Vastasyntyneen hoito

Mitä vastasyntyneen ensimmäisinä tunteina tulee seurata: lapsen tilan arviointi; vastasyntyneen keltaisuus; hoito (napa, nenä, silmät) ja hygienia; vaipanvaihto; pukeminen (harjoitukset nukella); lapsen turvallisuus; painon normaalit muutokset ensimmäisinä viikkoina; tutkimusohjelmat sairaalakaudella.

Rokotus

Lastenlääkäri esittelee valtakunnallisen rokotussuunnitelman sairauksittain.

Tavoitteena on lisätä lasta odottavien äitien ja isien tietoisuutta lähinnä pikkulasten, mutta myös itsensä rokottamisen osalta. Luento-keskustelupiiriä johtavat lääketieteellisen tiedekunnan vanhempien kurssien opiskelijat, jotka ovat suorittaneet perusteellisen aiheeseen liittyvän koulutuksen. Tukeudutaan tieteellisesti todistettuihin tietoihin ja käsitellään muun muassa rokotteiden vaikutusmekanismeja, rokotussuunnitelmaa, rokotteilla vältettäviä sairauksia ja suunnitelmaan kuulumattomia rokotuksia. Puhutaan myös yleisimmistä mielipiteistä ja myyteistä, pohditaan heränneitä kysymyksiä.

Lainsäädäntö ja naisen oikeudet

Sosiaalityöntekijä selvittää kaikki tuki- ja lainsäädännölliset mahdollisuudet raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen.

Synnytyksen alkamisen tuntomerkit ja elokuva synnytysosastosta

Keskitymme lähemmin synnytyksen alkamisen tuntomerkkeihin ja siihen, milloin pitää tulla synnytysosastolle. Elokuva synnytysosaston työjärjestelyistä.

Osaston esittely

Yhdessä kätilön kanssa saatte omin silmin nähdä kaikki tilat ja osastot, joissa synnyttämään tultuanne oleskelette. Kokoontuminen on 0-kerroksen vaatesäilytyksen luona ja ensimmäisen pysäyksen teemme vastaanotto-osastolla. Puhumme käytännön kysymyksistä: milloin synnytysosastolle tullaan, mistä ovesta tullaan sisään, mitä otetaan mukaan, miten pysäköinti on järjestetty synnytyksen aikana jne. Sitten liikumme III kerrokseen ja tutustumme synnytyshuoneen sisustukseen ja apuvälineisiin, joita synnytyksessä voidaan käyttää. Päätämme kierroksen synnytyksen jälkeisiin huoneisiin, joissa tulee puhetta vastasyntyneen ensimmäisistä päivistä ja vanhemmaksi kasvamisesta.

Pikkulapsen ensiapu

Millaisia onnettomuuksia vauvoille ja pikkulapsille tapahtuu. Miten vammoja voidaan välttää – lapsen merkittävimmät vaarat. Mihin otetaan yhteyttä avun saamiseksi, miten annetaan ensiapua.

Vauvavoimistelu

  • 1–3 kuukauden ikäisille

  • 4–5 kuukauden ikäisille

  • 6–9 kuukauden ikäisille

  • 9–12 kuukauden ikäisille

Voimistelu edistää sekä lapsen fyysistä että henkistä kehitystä. Vauvavoimistelun ryhmätunnilla käytämme lapsen iälle sopivia harjoituksia edistääksemme lapsen normaalien liikemallien muodostumista. Autamme vauvaa oppimaan tuntemaan omaa kehoaan, kehittämään koordinaatiokykyä, tasapainoa, lihasvoimaa ja nivelten liikkuvuutta. Tämä kaikki siksi, että terveen ja aktiivisen lapsen kehitykselle luotaisiin perusta.
Ryhmät kootaan yhdeksi kuukaudeksi lapsen iän ja fyysisten taitojen perusteella. Vauvavoimisteluun osallistuessaan lapsenvanhemmat tulevat tietoisiksi lapsen fyysistä kehitystä tukevista harjoituksista ja saavat taidot näiden päivittäiseen käyttämiseen.
Lapselle pyydämme ottamaan mukaan peitteen.

  • Järven yksikkö (Energia-katu 8) ja Magdaleenan yksikkö Hea Tervise Keskuksessa (hyvän terveyden keskus, Pärnu mnt 104, D-siipi) järjestettävät tunnit

Raskaana olevien vesivoimistelu

Erinomainen tapa pitää itsensä kunnossa koko raskauden aikana. Vesivoimistelu kehittää kaikkia lihaksia, nivelten liikkuvuus ja sydäntoiminta kehittyvät ja hengityselinten toiminta muuttuu säännöllisemmäksi. Vesi hieroo koko kehoa, parantaa aineenvaihduntaa, virkistää verenkiertoa ja normalisoi verenpainetta. Raskauden aikana tunnet itsesi vedessä kevyemmäksi ja kehoon vaikuttava minimaalinen painovoima muuttaa liikkumisen merkittävästi helpommaksi. Myös sikiön ravintoaineiden ja hapensaanti paranee.

Vauvan yksilöllinen uittaminen

Yksilöllisellä uittamistunnilla vauvasi oppii veden päällä pysymisen, selällään ja vatsallaan liikkumisen, veteen hyppäämisen ja harjoittelee sukellusrefleksiä. Meillä on käytössä useita kivoja ja tarpeellisia apuvälineitä − palloja, uimarengas ja uimakellukkeita.

Tuo oma vauvasi uimaan toisesta elinkuukaudesta alkaen. Vesiympäristö muuttaa vauvan rauhallisemmaksi ja auttaa häntä rentoutumaan. Uiminen tuo sekä lapsen että äidin elämään paljon iloa ja auttaa kasvattamaan terveemmän ja vahvemman lapsen.

Tavallisesti suosittelemme aloittajille ennen ryhmätunnille liittymistä 1-3 yksilöllistä tuntia. Siten annat lapsellesi aikaa rauhalliseen veteen tottumiseen.

Vauvojen hieronta

Tarpeellista kaikille vauvoille ensimmäisistä elinkuukaudesta alkaen. Hieronta stimuloi verenkiertoa, sydämentoimintaa, hengitystä, vaikuttaa myönteisesti aineenvaihduntaan, auttaa lasta pääsemään eroon kaasuista, aiheuttaa ruokahalua ja edistää lapsen nukkumista. Myös lihasten elastisuus ja liikkuvuus sekä koordinointikyky paranevat.

Vauvojen vesivoimistelu

Uittamisen suosittelemme aloittamaan vauvan toisena elinkuukautena. Hyvin jännittyneiden vauvojen lihasjännitykset lievenevät, mitä useammin vauvat käyvät uimassa. Vesiympäristö auttaa lasta muuttumaan rauhallisemmaksi ja rentoutumaan. Uiminen tuo sekä lapsen että äidin elämään paljon iloa ja auttaa kasvattamaan terveempiä ja vahvempia lapsia.

Tiedot antavat turvallisuudentunnetta. Perhekoulu auttaa ennaltaehkäisemään tilanteita, ettei kysymyksistä muodostuisi ongelmia. Toivomme, että meidän kanssamme Sinun odotusaikasi, synnytyksesi ja synnytyksen jälkeinen aikasi olisivat miellyttäviä.

Go to top