Sinun kätilösi – Annely Kärema

Valmistuin Tallinnan Terveydenhoitokorkeakoulusta vuonna 1991. Siitä lähtien olen työskennellyt Itä-Tallinnan keskussairaalassa kätilönä. Raskaana olevien seuranta ja naisten synnytyksen jälkeinen neuvonta on osa minun työtäni. Synnytyshuoneessa olen naisille tukena kätilönä. Kätilönä haluan olla naisen rinnalla sen ihmeellisen tapahtuman aikana, jona hänen lapsensa syntyy. Pyrin nojautumaan luonnollisen synnytyksen periaatteisiin.

Olen lisäkouluttautunut eri maissa ja hankkinut tietämystä fysiologisen synnytyksen kulusta, vedessä synnyttämisen ohjaamisesta ja mahdollisten riskien syistä. Uskon naisen kykyyn synnyttää luonnollisesti seuraamalla vaistoja sisäistä voimaa!

Tavataan synnytysosastolla tai äitiysneuvolassa!

Annely,
kahden pojan äiti

Go to top