3. märtsil tähistatakse rahvusvahelist kõrva ja kuulmise päeva

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmajas on lasteõdede poolt tehtud vastsündinute kuulmise sõeluuringut (OAE- otoakustiliste emissioonide skriining) juba 17 aastat. Üle-eestiline sünnitusmajade kuulmisskriiningu projekti lükati käima aga 20. septembril 2004.a SA TÜ Kliinikumi Naistekliinikus.

Vastsündinute kuulmisskriiningu eesmärk on hõlmata 95% vastsündinutest, sest kaasasündinud kuulmispuue on ilma õigeaegse ja asjakohase sekkumiseta negatiivse mõjuga hilisemale suhtlemise- ja kirjaoskusele, käitumisele, vaimsele tervisele, elukvaliteedile jne. Varase avastamise ja sekkumise abil saab neid mõjusid tunduvalt vähendada.

Sünnitusmajas tehtava OAE uuringuga peaksid sõelale jääma vastsündinud, kelle paremini kuulva kõrva keskmine kuulmislävi sagedustel 0,5, 1,2 ja 4 kHz on 40 dB või halvem. Seega võimaldab sõeluuring välja selgitada mitte ainult kurtusega lapsi, vaid ka neid, kelle kuulmislangus on väiksem.

Esimesel uuringul normist erineva leiu puhul tehakse korduvuuringud. Teisene uuring (samuti OAE) tehakse samuti sünnitushaiglates lapse 3.elunädalal vanuses. Neile, kes ei läbi ka teist uuringut, sooritatakse ajutüve biopotentsiaalide määramine (ABR). ABR uuring tehakse SA TÜK Kõrvakliinikus või AS Ida-Tallinna Keskhaiglas 3.elukuul. Kuulmiskahjustuse avastamise lapse vanus peaks langema kolmandale elukuule, rehabilitatsiooniga alustamine kuuendale elukuule.

Go to top