Selgitus sünnitusjärgsete piirangute osas isadele

Pered, kellel on lähiajal laps sündimas, on esitanud palju küsimusi seoses 16. novembrist kehtiva piiranguga, mis ei luba isasid peale sünnitust jääda ema ja lapsega koos perepalatisse. Järgnevalt selgitame, miks pidime praegusel ajal sellise raske otsuse langetama ning tulevikule mõeldes – püüame tagada olukorra, kus ka edaspidi isad saavad sünnituse juures viibida.

Ida-Tallinna Keskhaigla sünnitusmaja teeb kõik endast oleneva, et COVID-19 viiruse kasvava leviku perioodil oleks peresünnitused võimalikud ehk isade saaksid sünnitusel olla oma naisele toeks nii kaua, kui see on vähegi võimalik. Samas on meil tervishoiuasutusena kohustus tagada kõigi haiglas viibijate ohutus parimal võimalikul moel.

Sellest tulenevalt ning seoses kõrge nakkusohuga Tallinnas ja Harjumaal on tänasest isadel võimalik olla sünnituse juures, kuid pärast palume isadel haiglast lahkuda. Peale sünnitust saab pere olla paar tundi koos sünnituspalatis. Selline otsus sai tehtud, et vähendada haiglas viibivate inimeste arvu ning hoida kontaktide arv võimalikult väike. Tavaolukorras on sünnitusmajas igapäevaselt üle 100 inimese. Haiglal on paremad võimalused tagada inimeste hajutatus, kui palatites viibivad vaid emad ja lapsed – need kellele on vaja osutada sünnitusabi ja sünnitusjärgset hoolt.

Küsimusi on tekitanud ka haiglasse sünnitama tulijate testimine COVID-19 suhtes. Testime kõiki rasedaid, kes tulevad sünnitusele. Negatiivse testi tulemuse korral võivad nad kaitsemaski sünnitusel ära võtta, kuid muul ajal tuleb maski kanda. Seevastu isal ja haiglapersonalil on kohustus kanda maski kogu aeg. Selgituseks: Covid19 test näitab ainult hetkeolukorda, negatiivne test võib homme osutuda positiivseks, mis tähendab, et homme võib negatiivse testi andnud mees/tugiisik anda juba positiivse testi. Väga sageli inimesed ei tea, kas ja millal on nakatumine toimunud.

Kõigile sünnitama tulnud naistele anname me sünnitusabi olenemata sellest, kas ta on viiruse kandja või mitte, kuid isade viibimine haiglas on alati setotud lisariskiga emade, laste ja haigla personali tervisele. Sünnitusmajas on töö korraldatud nii, et negatiivse testi andnud inimesed COVID-19-ga kokku ei puutuks.

Peale kevadist eriolukorda, kui isad said taas sünnituste juurde ja loa viibida sünnitusjärgselt koos perega haiglas, rikuti kahjuks ka sageli nõuet, et ei tohi lahkuda haiglas viibimise ajal perepalatist. Paratamatult ei ole kõigil peredel nii lihtne jätta kaheks päevaks muu elu kõrvale ja jääda koos sünnitusmajja kuni lapsega koju saamiseni. Haiglapersonal ei saa oma igapäevase töö kõrvalt jälgida pereliikmete liikumisi sünnitusosakonnast välja, kui näiteks on vaja minna koju lemmikloomaga jalutama, autot ümber parkima, pere teiste lastega tegelema, toidukullerile vastu, suitsetama, kohvi jooma jne.

Sünnitusmajana on meie peamine roll tagada ema ja lapsele meditsiiniline abi ja turvalisus. Kuigi mõningased piirangud tunduvad ebaõiglased, siis need on kehtestatud ainult selleks, et elada üle see keeruline aeg ja võimalikult kiirelt naasta jälle tavapärase elu juurde tagasi.

Jääme lootma teie mõistvale suhtumisele!

Go to top