Teatud eranditega on avatud perepalatid

Alates 14. juunist 2021 avasime perepalatid ja peale lapse sündi saavad haiglasse pere juurde jääda näiteks Covid-19 vastu vaktsineeritud tugiisikud. Perepalatisse on lubatud ka tugiisik, kes on vähem kui 8 kuu jooksul põdenud koroonaviirust või kellel on ette näidata viimase 24 tunni jooksul tehtud PCR meetodil Covid-testi negatiivne tulemus.

Toome välja hetkel sünnitusmajas kehtivad piirangud sünnitajale ja tugiisikule:

 • Haiglasse tulles teeme sünnitajale COVID-19 kiirtesti, kuni testi vastuseni  (orienteeruvalt 2h) peab sünnitaja kandma kaitsemaski.
 • COVID-19 testi ei tehta haigustunnusteta sünnitajale, kes on eelneva 8 kuu jooksul põdenud COVID-19 või on COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud.
 • Sünnitaja positiivse COVID-19 testi korral peab tugiisik lahkuma haiglast.
 • Negatiivse testi korral sünnitaja palatis kaitsemaski kandma ei pea.
 • Sünnitusele on lubatud üks tugiisik. Tugiisik täidab tervisedeklaratsiooni, isikukaitsevahendi (maski või respiraatori) kandmine on kohustuslik haigla personaliga kokku puutudes ja haigla üldruumides.
 • Operatsioonituppa keisrilõike juurde tugiisikut ei lubata. Keisrilõike järgselt kohtub tugiisik lapsega sünnitustoas. Sünnitusjärgsesse intensiivravi palatisse lubame tugiisiku 15 minutiks.

Perepalatite kasutamise tingimused:

 • Perepalateid saame pakkuda ainult vabade palatite olemasolul.
 • COVID-19 vastu täielikult vaktsineeritud või COVID-19 läbipõdenud tugiisik võib jääda perepalatisse. Lubatud on ka tugiisk, kelle PCR koroonatesti tulemus on negatiivne. Test peab olema tehtud viimase 24 tunni jooksul. Tasulist COVID kiirtesti on võimalik tugisikul anda naistekliiniku erakorralises vastuvõtus. Testi maksumus on 80 eur. Pikema haiglas viibimise korral on vajalik tugisiku kordustestimine 48 tunni pärast.
 • Perepalatisse jäämisel tuleb tugiisikul esitada sünnitustoa ämmaemandale üks alljärgnevatest:
  • COVID-19 immuniseerimispass või tõend digiloost
  • COVID-19 läbipõdemise tõend (vähem kui 8 kuu jooksul põetud),
  • COVID-19 testi tõend (negatiivse tulemusega PCR test, mis tehtud viimase 24 tunni jooksul)
 • Isik loetakse täielikult vaktsineerituks:
  • Pfizer/BioNTech COMIRNATY – 7 päeva pärast teise vaktsiinidoosi manustamist
  • Moderna – 14 päeva pärast teise vaktsiinidoosi manustamist
  • AstraZeneca VAXZEVRIA – 15 päeva pärast teise vaktsiinidoosi manustamist
  • COVID-19 Vaccine Janssen – 14 päeva pärast vaktsiinidoosi manustamist
  • Covid-19 on läbi põetud 6 kuni 8 kuu jooksul ja on saadud üks vaktsiinidoos.
 • COVID-i läbipõdemine tähendab, et digiloos on olemas positiivne SARS-CoV-2 RNA testi vastus või inimesel esinevad SARS-CoV-2 vastased IgG antikehad või põdemise kohta on arsti sissekanne ja positiivsest testist on vähemalt 10 päeva möödas (isik ei ole nakkusohtlikus perioodis). COVID-19 haiguse läbi põdemisest ei ole möödas rohkem kui 8 kuud.
 • Perepalatisse hiljem saabudes tuleb tugiisikul pöörduda naistekliiniku erakorralise vastuvõtutoa ämmaemanda poole ja esitada eespool nimetatud tõend valvetoa ämmaemandale.
 • Palume perepalatis viibimise ajal haiglast mitte lahkuda.

Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinikus kehtivatest piirangutest saab lugeda täiendavalt COVID-19 INFO alt

Go to top